Verksamhet

Junior och Elit
VISION

Att skapa en levande juniorverksamhet på Kungl. Drottningholms GK med hjälp av hjälpledare, tränare, föräldrar och ungdomar

ÖVERGRIPANDE MÅL
  • Juniorvänlig miljö, där alla ungdomar känner sig välkomna
  • Skapa en utvecklingstrappa utifrån klubbens juniorverksamhet
  • Erbjuda golfträning på alla nivåer/åldrar utifrån utvecklingstrappan
  • Ledare till varje träningsgrupp
  • Skapa en attraktiv verksamhet för unga som stimulerar och utvecklar golfintresset
  • Elitjuniorerna som förebilder för klubbens juniorer och medlemmar
  • Lättillgänglig information om juniorverksamheten

Klicka här för att läsa hela verksamhetsplanen för vår juniorverksamhet.


Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×