Seriespel


Under 2018 har vi x lag som deltar i x klasser i seriespelet som arrangeras i samarbete med Stockholms Golfförbund.

 Lag   Lagledare
D30   Lotta Emtefall
D50   Anna Nabseth
D60   Birgitta Åkerman
D60    Birgitta Åkerman
D70    Eva Flodman 

Mer information om seriespelet får du på SGDFs hemsida.

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×