Verksamhetsplan

Damernas verksamhetsplan för 2018

 

Övergripande målsättning

Inom ramen för spel- och aktivitetskommitténs verksamhetsplan arbetar damkommittén med fokus på följande aktiviteter:

 • Verka för att våra kvinnliga medlemmar ska känna sig välkomna till en social och sportslig samvaro oavsett spelnivå.
 • Skapa förutsättningar för damerna att utveckla sitt golfspel.
 • Stimulera våra kvinnliga medlemmar att förkovra sig i golfens regelsystem.
 • Motivera fler damer i klubben till att delta i damernas aktiviteter.

 

Mål för 2018

 • Fler deltagare på tävlingar och övriga aktiviteter.
 • Fler som spelar på korthålsbanan.
 • Fler damer som deltar på övriga arrangerade aktiviteter på klubben.

Vid DLTT-tävlingar kommer det att finnas möjlighet för damer att gå med i tävlingsboll utom tävlan som ett led till att få fler att delta i damernas aktiviteter.

På tisdagar kommer det att finnas möjlighet direkt efter tävlingsboll att spela organiserad sällskapsgolf.

Handlingsplan

 • Ta fram en övergripande kalender för planerade aktiviteter och tävlingar.
 • Skapa aktiviteter i anslutning till tävlingar och träning.
 • Kommunicera till medlemmar och övriga intressenter om vad som händer på klubben med hjälp av digitala och andra kanaler.
 • Bjuda in klubbens medlemmar till informationsträffar vid behov

Damkommitténs verksamhet finansieras av tävlingsavgiften som deltagarna på tävlingarna betalar.

Organisation

Kommittén är underställd styrelsen och består av max sex ledamöter.

Styrelsen utser kommitténs ordförande.

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×