Styrelsen och kommittéer

Ordförande / administration Inger Bruce
Vice ordf. / Kassör
Lars Sköld
Banan Fredrik Sörebo
Spel / Aktivitet
Ulrika Bohman / Lars Alm
Klubbutveckling Katarina Skärblom
Juniorer o elit / spel o tävling Thomas Person
Klubbutveckling
Michael Santoft
 Fastighet  Björn Salmi
 Adjungerande/ Klubbdirektör  Stefan Andorff, klubbdirektör

 

Junior

Ordförande Thomas Person
  Fredrik Robertsson
  Stefan Andorff/Annika Lundborg
 Pro Fredrik Lundgren

 

Dam

Orförande Eva Ekesiöö
  Catherine Sallmander
  Anette Fischerström
  Anna Nabseth

 

Senior

Ordförande Nina Blockström
  Lena Stahre Blennholm
  Ulla Lundkvist-Teljing
  Göran Gustafsson
   Torbjörn Blockström

 

Herr

Ordförande Sven Hjärtmyr
  Tommie Tellander
  Gert Sundin

 

Spel o Aktivitet

Ordförande Lars Alm
  Christer Jönsson
  Puck de Verdier Järbur
  Ulrika Bohman
  Katarina Skärblom
   Annika Lundborg/Stefan Andorff

 

Fastighet

Ordförande Björn Salmi
Klubbdirektör Stefan Andorff

 

Valberedning

Sammankallande Sven Hjärtmyr
  Gert Sundin
  Susanne Sandler
 
valberedningen@kdrgk.se
Edvard Brink
Katarina Sturén 

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×