Styrelsen och kommittéer

Ordförande / administration Inger Bruce
Vice ordf. / Kassör
Lars Sköld
Banan Fredrik Sörebo
Spel / Aktivitet
Ulrika Bohman / Lars Alm
Klubbutveckling Katarina Skärblom
Juniorer o elit / spel o tävling Thomas Person
Klubbutveckling
Michael Santoft
 Fastighet  Björn Salmi
 Adjungerande/ Klubbdirektör  Stefan Andorff, klubbdirektör

 

Junior

Ordförande Thomas Person
  Annika Lundborg
  Stefan Andorff
 Pro Fredrik Lundgren

 

Dam

Orförande Eva Ekesiöö
  Catherine Sallmander
  Anette Fischerström
  Anna Nabseth
Katarina Birkler 

 

Senior

Ordförande Nina Blockström
  Lena Stahre Blennholm
  Ulla Lundkvist-Teljing
  Göran Gustafsson
   Torbjörn Blockström

 

Herr

Ordförande Sven Hjärtmyr
  Tommie Tellander
  Gert Sundin

 

Spel o Aktivitet

Ordförande Lars Alm
  Christer Jönsson
  Puck de Verdier Järbur
  Ulrika Bohman
  Katarina Skärblom
   Annika Lundborg/Stefan Andorff

 

Fastighet

Ordförande Björn Salmi
Klubbdirektör Stefan Andorff

 

Valberedning

Sammankallande Sven Hjärtmyr
  Gert Sundin
  Susanne Sandler
 
valberedningen@kdrgk.se
Edvard Brink
Katarina Sturén 

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×