Styrelsen och kommittéer

Ordförande / administration Inger Bruce
Vice ordf. / Kassör
Lars Sköld
Banan Fredrik Sörebo
Spel / Aktivitet
Ulrika Bohman / Lars Alm
Klubbutveckling Katarina Skärblom
Juniorer o elit / spel o tävling Thomas Person
Klubbutveckling
Michael Santoft
 Fastighet  Björn Salmi
 Adjungerande/ Klubbdirektör  Stefan Andorff, klubbdirektör

 

Junior

Ordförande Thomas Person
  Fredrik Robertsson
 
  Stefan Andorff/Annika Lundborg
 Pro Fredrik Lundgren

 

Dam

Orförande Eva Ekesiöö
  Catherine Sallmander
  Anette Fischerström
  Anna Nabseth
   
   

 

Senior

Ordförande Nina Blockström
  Lena Stahre Blennholm
  Curt Enquist
  Ellen Britz
   Torbjörn Blockström

 

Herr

Ordförande Tommie Tellander
  Sven Hjärtmyr
  Ludvig Thörnqvist
   

 

Spel o Aktivitet

Ordförande Lars Alm
  Christer Jönsson
  Puck de Verdier Järbur
  Ulrika Bohman
   Annika Lundborg/Stefan Andorff

 

Fastighet

Ordförande Björn Salmi
  Kjell Sävström
Klubbdirektör Stefan Andorff

 

Valberedning

Ordförande Suzanne Sandler
  Gert Sundin
  Sven Hjärtmyr
 
valberedningen@kdrgk.se
Anders Staaf
Katarina Sturén 
   

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×