FCG - The Financial Compliance Group AB

FCG – The Financial Compliance Group är en av Nordens ledande konsultföretag inom riskhantering och compliance i den finansiella sektorn.
Vi samarbetar med de största finansiella koncernerna samt stödjer många av de små- och medelstora företagen med att uppnå en sund och långsiktigt hållbar hantering av risker och regler. Med vår långa erfarenhet av finansiell reglering och tillsyn skapar vi effektiva organisationer som är redo att möta nya krav och förväntningar
Johan Cristvall
46 766 35 05 00
Johan.cristvall@fcg.se
www.fcg.se
Nybrogatan 39
SE-114 39 Stockholm

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×