Xylem Sverige AB

Xylem är en världsledande leverantör av vattenteknologi.
Vi transporterar, renar, testar och hjälper våra kunder använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk. Företaget är verksamt i över 150 länder med ett antal marknadsledande varumärken och våra medarbetare besitter bred applikationsexpertis med stark inriktning på att hitta lokala lösningar på värdens mest utmanande vatten- och avloppsproblem.
Jan Flyg
Jan.Flyg@Xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/se
Gesällvägen 33

Medlemssidorna

Veckans väder

Facebook
×