Golfteam Stockholm

Golfteam STHLM är en kompletterande verksamhet för Stockholmsdistriktets lovande golfjuniorer i ålder 15-16 år med inriktning mot toppen. I verksamheten ingår coachning, utbildning och träning inom de mest väsentliga områdena i ämnet golf. Golfteam STHLM är en av vägarna till landslagen och är spetsen i distriktets verksamhet.
Utbildningen pågår under en tvåårsperiod med en progression av innehållet mellan år 1 och 2.