Teen Cup

En av världens största golftävlingar för juniorer, Teen Cup är unik inte bara till sin omfattning utan även till sin form. Teen Cup börjar som en breddtävling på klubbnivå, där alla upp till 16 år kan delta. Där kan man kvalificera sig vidare till Gruppkval och Regionkval. Därefter spelas Riksfinal där de bästa i respektive åldersklass och spelar om epitetet ”bäst
i Sverige”.
Deltagare: Teen Cup genomförs i fyra klasser, vardera klass uppdelad i pojkar och flickor: 13 år, 14 år, 15 år och 16 år.