Teen Tour First SGDF

Teen Tour First är första steget i Teen Tour-trappan för flickor och pojkar upp till 21 år som har tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras i distriktet av Svenska Golfförbundet och SGDF tillsammans.
Vad är Teen Tour? Teen Tour är golfens ungdomstour.
Med upp till 30 tävlingar per tävlingsomgång är det ett fantastiskt trappstegssystem för dig som golfspelande ungdom. Trappan består av 3 steg från Teen Tour First till Teen Tour Elite. Tävlingarna ser olika ut på de olika nivåerna och mellan olika omgångar. Allt från 18 hål slaggolf scratch på Firstnivå till 4 dagars matchspel (JSM) på elitenivå.