Temadagar i vår

Passa på att anmäla dig till våra Temadagar i vår:

  • 30/4 Range – Slå långt!
  • 7/5  Chippning och svåra närspelsslag
  • 14/5 Ta dig ur bunkern varje gång
  • 14/5 Undvik 3-puttar