Hål 4

Baninformation
Översikt
4
  • Par: 5
  • Index: 9
  • V: 294
  • III: 364
  • IV: 331
  • I: 469
  • II: 400