Hål 10

Baninformation
Översikt
10
  • Par: 4
  • Index: 2
  • V: 290
  • III: 317
  • IV: 290
  • I: 407
  • II: 384