Hål 14

Baninformation
Översikt
14
  • Par: 4
  • Index: 10
  • V: 275
  • III: 342
  • IV: 324
  • I: 386
  • II: 365