Hål 15

Baninformation
Översikt
15
  • Par: 5
  • Index: 8
  • V: 341
  • III: 422
  • IV: 393
  • I: 480
  • II: 468