Hål 11

Baninformation
Översikt
11
  • Par: 4
  • Index: 14
  • V: 246
  • III: 317
  • IV: 292
  • I: 325
  • II: 317