Hål 7

Baninformation
Översikt
7
  • Par: 5
  • Index: 3
  • V: 376
  • III: 466
  • IV: 430
  • I: 555
  • II: 512