Hål 5

Baninformation
Översikt
5
  • Par: 3
  • Index: 13
  • V: 96
  • III: 124
  • IV: 114
  • I: 159
  • II: 135