Team Kungliga

Team Kungliga består av två grupper som är uppdelade mellan vårt framtidslag och vårt Team Elit.

Vi vill erbjuda de juniorer som har kommit längre med sin golf, och som vill spela och träna mycket möjligheten att göra det inom klubbens verksamhet. Därför har vi bildat Team Kungliga. De spelare som ingår i team kungliga älskar att träna och spela golf och de gör så regelbundet såväl i klubbens regi som på egen hand. Vi tycker att helheten är viktig för juniorerna ska kunna utvecklas både som golfare och som individer. Inom team Kungliga har vi därför såväl golfträning som fysträning, och särskilda temadagar med olika föreläsare. De juniorer som deltar i Team Kungliga ska också verka som förebilder för våra yngre spelare.

Team Kungliga är indelat i två undergrupper;
– Framtidslaget, för spelare från 10 år och uppåt som är på väg att ta eller nyligen tagit steget till att tävla på distrikts-, regional eller riksnivå, och
– Elitlaget, för spelare från 13 år som har golfen som förstasport och som redan idag är aktiva tävlingsspelare.

Framtidslaget består av ca 15 spelare i åldern 11–17 år, med handicap under 18, som alla älskar att spela och träna golf. Verksamheten syftar till att hjälpa spelarna att ta steget för att börja tävla på distrikts- och riksnivå utefter spelarens förutsättningar, och att förbereda spelarna för att kunna ta steget till elitlaget.

Elitlaget består av ca 10 spelare i åldern 15–17 år som alla har valt att ha golfen som förstasport och som spelar och tränar golf på hög nivå. Spelarna tävlar aktivt på JMI och Teen Tour, och målsättningen är att klubben för såväl damer som herrar ska ha representationslag i seriespel, samt att juniorerna ska ha en ranking som möjliggör spel i JSM för klubblag. Vår verksamhet ska vidare ha en sådan kvalitet att den möjliggör att utveckla elitspelare.

Verksamheten inom Team Kungliga bedrivs i stor utsträckning genom gemensamma aktiviteter för framtids- och elitlaget. Grupperna tränar inomhus två gånger i veckan under vintern, samt kompletterar med tränarledd fysträning en till två gånger i veckan. När utomhussäsongen är igång har grupperna tränarledd golfträning två gånger i veckan. Vi arbetar också med individuell planering och uppföljning av varje spelare.