Styrelsen och Aktivitetsansvariga

Ordförande / administration Inger Bruce
Vice ordf. / Kassör
Lars Sköld
Banan Fredrik Sörebo
Spel / Aktivitet
Ulrika Bohman / Lars Alm
Klubbutveckling Katarina Skärblom
Juniorer o elit / spel o tävling Thomas Person
Klubbutveckling
Michael Santoft
 Adjungerande/ Klubbdirektör  Stefan Andorff, klubbdirektör

 

Team Junior

Ansvarig från styrelsen Thomas Person
  Annika Lundborg
  Stefan Andorff
Pro Fredrik Lundgren
Pro Axel Westin

 

Aktivitet damer

Ansvarig för tisdagar dagtid Lena Alm, Puck de Verdier Järbur och Birgitta Rittner
Ansvarig för Nationell damdag Catherine Sallmander
Ansvarig för söndagsladyn  Anette Fischerström
 För övriga tävlingar kontakta kansliet  

 

Senior

Ledamöter Eva Flodman
  Lasse Blomberg
  Ulf Nordén
  Stefan Giesecke
  Pia Olsen
   

 

Herr

Ansvarig Sven Hjärtmyr
  Tommie Tellander
  Gert Sundin

 

Spel o Aktivitetkommittén 

Ansvarig Lars Alm
  Christer Jönsson
  Puck de Verdier Järbur
  Ulrika Bohman
  Katarina Skärblom
   Annika Lundborg/Stefan Andorff

 

Fastighet


Ansvarig Inger Bruce
Klubbdirektör Stefan Andorff

 

Valberedning

Sammankallande Sven Hjärtmyr
  Gert Sundin
  Susanne Sandler
 
valberedningen@kdrgk.se
Edvard Brink
Katarina Sturén 

Medlemssidorna

Veckans väder