Styrelsen och Aktivitetsansvariga

Ordförande / administration Inger Bruce
Vice ordf. / Klubbutveckling
Mikael Santoft
Banan Peter Bodin
Spel / Aktivitet
Katarina Skärblom/Ulrika Bohman 
Klubbutveckling Niclas Fröberg/Peter Bodin
Juniorer o elit / spel o tävling Thomas Person
Kassör
Lars Alm
 Adjungerande/ Klubbdirektör  Stefan Andorff, klubbdirektör

 

Team Junior

Ansvarig från styrelsen Thomas Person
  Annika Lundborg
  Stefan Andorff
Pro Fredrik Lundgren
Pro Axel Westin

 

Aktivitet damer

Ansvarig för tisdagar dagtid Lena Alm, Puck de Verdier Järbur och Birgitta Rittner
Ansvarig för Nationell damdag Catherine Sallmander
Ansvarig för söndagsladyn  Anette Fischerström
 För övriga tävlingar kontakta kansliet  

 

Senior

Ledamöter Lasse Blomberg
  Eva Flodman
  Ulf Nordén
  Stefan Giesecke
  Pia Olsen
   

 

Herr

Ansvarig Sven Hjärtmyr
  Tommie Tellander
  Gert Sundin

 

Spel o Aktivitetkommittén 

Ansvarig Katarina Skärblom
  Christer Jönsson
  Puck de Verdier Järbur
  Ulrika Bohman
   Eva Norman
   Annika Lundborg/Stefan Andorff

 

Fastighet


Ansvarig Inger Bruce
Klubbdirektör Stefan Andorff

 

Valberedning

Sammankallande - lars.skold@kolleberga.se Lars Sköld
  Gert Sundin
  Lotta Emtefall
 

Edvard Brink
Katarina Sturén 

Medlemssidorna

Veckans väder