Korthålsbana

Kom gärna och spela vår trevliga korthålsbana, med 8 hål som är från 65 till 119 meter.

Greenfeegäster får spela med medlem om de har hcp 54 eller bättre. Annars gäller officiellt hcp. Dock får knattar utan hcp som står i familjekön spela fadderronder.

Medlemmar med hcp 54 eller bättre får spela. Medlem utan hcp får spela med annan medlem som har hcp 36 eller bättre.
För juniorer gäller att de som är under 12 år skall spela i vuxens sällskap eller med någon som ”kan” golf.

Greenfee: 100 kr/senior, 50 kr/junior.