Antidopingplan

Svenska Golfförbundet (SGF) arbetar aktivt för att golfen i Sverige ska vara dopingfri genom att sprida kunskap om och attityder mot doping för att leva upp till kraven i världsantidopingbestämmelserna. Spelaren och tränarna/ledarna är ansvariga för att känna till RF:s regler mot doping. Spelaren är personligen ansvarig för att hon/han inte får i sig någon förbjuden substans. Du kan ta del av Kungl. Drottningholms GK´s antidopingplan nedan:
Antidopingplan Kungl. Drottningholms GK

Kungl. Drottningholms GK tillämpar Svenska Golfförbundets regler för alkohol- och drogpolicy samt antidoping. Vänligen ta del av dessa bestämmelser här:

http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler/#faq-alkoholpolicy

http://www.golf.se/tavling/antidoping/

Kungl. Drottningholms GK har den 22 januari 2018 genomgått RF´s vaccination mot doping.