Handicap

Registrera dina ronder – bra som dåliga
Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder.
Ta som vana att alltid registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

• Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf.

• Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.

• Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.
(Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)

• Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

• Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

• Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).

• Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Mer information och kontakt

Klubbens handicapkommitté/handicapansvarig
Har du frågor eller funderingar gällande din handicap,
kontakta vår handicapansvarige:
Staffan Björkman, staffan@bjorkmankonsult.se, 070 570 27 29

Information från Svenska Golfförbundet
Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.