Spelformer

SPELFORMSPEL HCPANMÄRKNING
Singel, match, slagtävling, poängbogey, bogeytävling Full Hcp
Foursome 50%I foursome får sidan en reducerad spelhcp lika med spelarnas genomsnittliga spelhcp.
Foursome Match50%Vardera sidans reducerade spelhcp inklusive decimal utgör jämförelsegrund för antalet slag som skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen sker avrundning till närmast högre heltal.
Foursome slagtävling50%Sidans reducerade spelhcp räknas med decimal.
Foursome poängbogey, bogey50%Sidans reducerade spelhcp avrundas till närmaste högre heltal.
Greensome60/40%Reducerad spelhcp är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen. Därefter sker avrundning enligt nedan.
Greensome match 60/40%vardera sidans reducerade spelhcp inklusive decimal utgör jämförelsegrund för antalet slag som skall ges eller tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen sker avrundning till närmast högre heltal.
Greensome slagtävling 60/40%Sidan reducerade spelhcp räknas med decimal.
Greensome poängbogey60/40%Sidans reducerade spelhcp avrundas till närmaste högre heltal.
Fyrboll 90%Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhcp. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.
4-boll bästboll match90%De tre spelarna med högst reducerad spelhcp får slag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhcp. Spelaren med lägst reducerad spelhcp spelar med 0 i spelhcp.
4-boll bästboll slagtävling, poängbogey90%Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad reducerad spelhcp.
4-boll bäst och sämst match Full HcpDe tre spelarna med högst reducerad spelhcp får slag motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst spelhcp. Spelaren med lägst reducerad spelhcp spelar med 0 i spelhcp.
Eclectic slagtävling90%Det sammanlagda bruttoresultat minskas med 50% av tävlarens spelhcp (med en decimal) vid dennes sista tävlingstillfälle.
Running eclectic slagtävling 50%Det sammanlagda bruttoresultat minskas med 50% av tävlarens spelhcp (med en decimal) vid dennes sista tävlingstillfälle.
Running eclectic poängbogey 50%Vid varje tävlingstillfälle får tävlaren tillgodoräkna sig 50% av sin spelhcp. Avrundning sker till närmaste heltal.
ProAmFull HcpVarje tävlare spelar med full handicap. ProAm räknas inte som handicapgrundande rond.
Scramble scratch ScrLagen bör vara så likvärdiga som möjligt hcp-mässigt
Scramble med handicap 25/15/10%Två spelare: 25% av lagets sammanlagda spelhcp.
Tre spelare: 15% av lagets sammanlagda spelhcp.
Fyra spelare:10% av lagets sammanlagda spelhcp.
Avrundning till närmaste decimal.