Intresseanmälan juniormedlemskap 2022

INTRESSEANMÄLAN FÖR MEDLEMSKAP

Denna intresseanmälan skickas till alla köande juniorer som är 8 år eller äldre. För att du skall ha en möjlighet att få ett erbjudande om medlemskap 2022, skall denna anmälan skickas in. Dvs även om du har könummer 1 och inte skickar in denna anmälan, kommer du inte att komma ifråga för medlemskap 2022. OBSERVERA! Detta är bara en intresseförfrågan och inte en garanti för medlemskap.

Vi önskar svar senast 2021-10-31. Vi tar emot svar via denna länk.

Avgifterna för 2022 bestäms på höstmötet i november, men som riktlinje ser du nedan avgifterna från 2021.

Inträdesavgift 2.500,-

Medlemsavgift 1.250,-

Spelrättsavgift fullvärdig medlem 1.850,-

Det år du fyller 22 år betalar du in ytterligare 2.500,- i inträdesavgift + ytterligare 5.000,- det år du fyller 27. Dvs inträdesavgiften är sammanlagt 10.000,-. När du fyller 27 betalas även medlemslånet på 25.000,- in.

Vi tar endast in juniorer som har hcp 54 eller lägre. För övriga rekommenderar vi vårt juniormedlemskap Pitch & Fun för 995,- Som Pitch & Fun-medlem har man samma möjlighet att anmäla sig till klubbens juniorträningar som fullvärdiga juniormedlemmar har. Man har även möjlighet att spela på banan mot en reducerad greenfee på 200,-. Man blir också fullvärdig medlem i Svenska Golfförbundet och kan således spela på andra banor mot greenfee.


Medlemssidorna

Veckans väder