Intresseanmälan medlemskap 2021

INTRESSEANMÄLAN FÖR MEDLEMSKAP
Denna intresseanmälan skickas till alla köande seniorer. För att du skall ha en möjlighet att få ett erbjudande om medlemskap 2021, skall denna enkät besvaras. Dvs även om du har könummer 1 och inte besvarar denna enkät kommer du inte att komma ifråga för medlemskap 2021. OBSERVERA! Detta är bara en intresseförfrågan och inte en garanti för medlemskap.

Önskas medlemskap from säsongen 2021 ska svar vara inne senast den 31 oktober 2020. Vi tar endast emot svar via denna enkät.

- De som väljer att inte bli medlemmar 2021 kvarstår i kön om annat inte anges.
- Utvärdering av antalet medlemmar sker kontinuerligt vilket innebär att medlemsintaget kan minska eller upphöra helt under ett par år.

Avgifter för 2021 bestäms på höstmötet i november, men som riktlinje ser du nedan avgifter från 2020.

Inträdesavgift 10.000,- (22-26 år 5000,- och resten när du fyller 27 år)
Medlemslån 25.000,- (betalas det år du fyller 27 år)
Medlemsavgift 1.250,-
Spelrättsavgift, fullvärdig medlem 7.300,-
Spelrättsavgift, aktiv yngre senior 4.850,- (22-26 år)


Medlemssidorna

Veckans väder