Intresseanmälan medlemskap 2023

INTRESSEANMÄLAN FÖR MEDLEMSKAP
Denna intresseanmälan skickas till alla köande seniorer. För att du skall ha en möjlighet att få ett erbjudande om medlemskap 2023, skall denna enkät besvaras. Dvs även om du har könummer 1 och inte besvarar denna enkät kommer du inte att komma ifråga för medlemskap 2023. OBSERVERA! Detta är bara en intresseförfrågan och inte en garanti för medlemskap.

Önskas medlemskap from säsongen 2023 ska svar vara inne senast den 31 oktober 2022. Vi tar endast emot svar via denna enkät.

- De som väljer att inte bli medlemmar 2023 kvarstår i kön om annat inte anges.
- Utvärdering av antalet medlemmar sker kontinuerligt vilket innebär att medlemsintaget kan minska eller upphöra helt under ett par år.

Avgifter för 2023 bestäms på höstmötet i november, men som riktlinje ser du nedan avgifter från 2022.

Inträdesavgift 10.000,- (22-26 år 5000,- och resten när du fyller 27 år)
Medlemslån 25.000,- (betalas det år du fyller 27 år)
Medlemsavgift 1.250,-
Spelrättsavgift, fullvärdig medlem 8.100,-
Spelrättsavgift, aktiv yngre senior 5.350,- (22-26 år)


Medlemssidorna

Veckans väder