Slope/Rating

Här finner du slopetabell för herr och dam.

Herr, klicka här
Dam, klicka här

På Kungl Drottningholms GK använder vi oss av romerska siffror på våra tees.

Tee I = fd vit
Tee II = fd gul
Tee III = fd blå
Tee IV = fd röd
Tee V = Nytt för i år

Slope uttryck

CR
Uttrycket CR, som kan läsas på slopetabeller, står för Course Rating och är det antal slag som en scratchspelare förväntas använda över 18 hål och blir vanligtvis ett tal nära banans par.

Slopevärde
Uttrycket slopevärde eller slope, som också kan läsas på slopetabeller, är banans relativa svårighet för bogeyspelaren jämfört med svårighet för scratchspelaren. Om slope-talet är över 113 är banan relativt svårare för handicapspelaren än för scratchspelaren. Talet finns i formeln för beräkning av spelhandicap.

Herrar

Damer

Välj bana