Spelformer

SPELFORMER

Spelform

Spel Hcp

Anmärkning

     
Singel, match, slagtävling,
poängbogey, bogeytävling  
 Full Hcp  
     
Foursome  50%  I foursome får sidan en reducerad spelhcp lika med
spelarnas genomsnittliga spelhcp.
     
Foursome  Match 50%  Vardera sidans reducerade spelhcp inklusive decimal
utgör jämförelsegrund för antalet slag som skall ges eller
tas i förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen
sker avrundning till närmast högre heltal.
     
Foursome slagtävling 50%  Sidans reducerade spelhcp räknas med decimal.
     
Foursome poängbogey, bogey  50% Sidans reducerade spelhcp avrundas till närmaste högre
heltal.
     
Greensome  60/40% Reducerad spelhcp är summan av 60% av spelhandicapen
från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av
spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen.
Därefter sker avrundning enligt nedan.
     
Greensome match   60/40% Vardera sidans reducerade spelhcp inklusive decimal utgör
jämförelsegrund för antalet slag som skall ges eller tas i
förhållande till den andra sidan. Efter jämförelsen sker
avrundning till närmast högre heltal.
     
Greensome slagtävling   60/40% Sidan reducerade spelhcp räknas med decimal.
     
Greensome poängbogey  60/40% Sidans reducerade spelhcp avrundas till närmaste högre
heltal.
     
Fyrboll   90% Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhcp.
Därefter sker avrundning till närmaste heltal.
     
4-boll bästboll match  90% De tre spelarna med högst reducerad spelhcp får slag
motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst
spelhcp. Spelaren med lägst reducerad spelhcp spelar
med 0 i spelhcp.
     
4-boll bästboll slagtävling, poängbogey  90% Vardera spelaren får tillgodoräkna sig avrundad
reducerad spelhcp.
     
4-boll bäst och sämst match  Full Hcp De tre spelarna med högst reducerad spelhcp får slag
motsvarande skillnaden till den spelare som har lägst
spelhcp. Spelaren med lägst reducerad spelhcp spelar
med 0 i spelhcp.
     
Eclectic slagtävling  90% Det sammanlagda bruttoresultat minskas med 90%
av spelarens spelhcp (med en decimal).
     
Running eclectic slagtävling  50% Det sammanlagda bruttoresultat minskas med 50%
av tävlarens spelhcp (med en decimal) vid dennes sista
tävlingstillfälle.
     
Running eclectic poängbogey  50% Vid varje tävlingstillfälle får tävlaren tillgodoräkna sig
50% av sin spelhcp. Avrundning sker till närmaste heltal.
     
ProAm   Full Hcp Varje tävlare spelar med full handicap. ProAm räknas
inte som handicapgrundande rond.
     
Scramble scratch  Scr Lagen bör vara så likvärdiga som möjligt hcp-mässigt
     
Scramble med handicap  25/15/10% Två spelare: 25% av lagets sammanlagda spelhcp.
Tre spelare: 15% av lagets sammanlagda spelhcp.
Fyra spelare:10% av lagets sammanlagda spelhcp.
Avrundning till närmaste decimal.
     
     
     
     

Medlemssidorna

Veckans väder