AB Trav och Galopp, ATG

ATG har ett enda syfte - att säkerställa svensk trav- och galoppsports långsiktiga ekonomiska utveckling.

AB Trav och Galopp, ATG, grundades 1974. Bakgrunden var att trav- och galoppsporten befann sig i kris och att staten genom bildandet av ATG och den spelmodell som även i dag gäller, ville säkerställa trav- och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

Uppdraget för ATG är i första hand att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport med god geografisk spridning.

ATG ägs till 90 procent av Svensk Travsport (ST) och till tio procent av Svensk Galopp (SG), men är statligt kontrollerat genom styrelsens sammansättning. ST och SG utser fem ledamöter i ATGs styrelse medan staten utser sex ledamöter varav en är ordförande.

ATG har den svenska regeringens koncession för att arrangera spel på hästar och i den regleras villkoren för spelandet.

ATG erbjuder spel hos cirka 1 850 spelombud, på 37 trav- och galoppbanor, på internet samt via mobiltelefon. Dessutom har ATG haft utbyte med 28 partners i 17 länder.

2013 omsatte ATG 12,2 miljarder kronor på spel i Sverige och därutöver 2,6 miljarder kronor på spel hos utländska partners.
Den största delen av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster (8,5 miljarder kronor). Netto-överskottet fördelas mellan staten (1,3 miljarder kronor) och trav- och galoppsporten (1,6 miljarder kronor).

ATG bidrar inte enbart till trav- och galoppsporten utan även till övrig hästsport, bland annat genom de pengar som överförs till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).