Alviks Måleri AB

Alviks Måleri har kontor i Bromma och i Uppsala. Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från servicejobb som att bättringsmåla väggar, till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser.

Största möjliga kundnytta. Det är våra ledord i varje projekt. Du som kund ska bli nöjd och vilja komma tillbaka till oss. För att kunna leverera ett förstklassigt resultat i varje uppdrag har vi samlat många olika kompetenser i företaget. Bland våra 130 medarbetare finns traditionella målare men också servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav. Våra projektledare driver målningsprojekten med våra lagbasar till sin hjälp. Vi har anställda arkitekter som färgsätter det som ska målas. Våra snickare gör nödvändiga åtgärder och specialsnickerier innan målning. I Uppsala finns vår fönsterverkstad.

För varje projekt sätter vi ihop ett skräddarsytt team. Har vi inte kompetensen själva i någon del anlitar vi någon av våra underentreprenörer. Vill du ha något målat eller kanske bara höra vad vi kan erbjuda? Kontakta oss på info@alviksmaleri.se alt telefon 08-704 75 80