Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner med entreprenörer och tillväxtbolag som största kundgrupp.

Mangold fokuserar på tjänster med de bästa lösningarna anpassade efter varje kunds finansiella behov. Affärsverksamheten är uppdelad i två segmenten Investment Banking och Private Banking. Inom Investment Banking är Mangold en av de större aktörerna av finansiella tjänster för bolag på de mindre marknadsplatserna i Sverige; NGM, Spotlight och Nasdaq First North Growth Market och är därtill en av de mest transaktionsintensiva aktörerna. Private Banking erbjuder kapitalförvaltning i kombination med rådgivning. Kapitalrådgivningen arbetar med placeringsbeslut, pensions- och trygghetsfrågor utifrån kundens behov.

Mangold grundades år 2000 och har sedan dess gått från den lilla uppstickaren i branschen till att bli en av Sveriges ledande aktörer inom flera av sina tjänsteområden.

För mer information och kontakt:

Oscar Carling
Head of Corporate Sales, Investment Banking