MrCAP

Välkommen till MrCAP

Varje bilägare vill självklart köra en snygg och välskött bil som minskar så lite som möjligt i värde. Det är vad vi levererar. En MrCAP-behandling är ett gediget hantverksarbete, som utförs av medarbetare med passion för bilar och deras ägare. Verksamheten bygger på egen produkt- och teknikutveckling, som endast finns hos licensierade och certifierade MrCAP företag. Kunderna kan räkna med ett djupt engagemang, kombinerat med hög servicenivå då varje enskild anläggning drivs av lokala företagare.

Optimera bilens värde

Bilar motsvarar stora värden. Samhällets tendens att motverka ”slit och släng” och ökade medvetenhet om miljöpåverkan bidrar till att efterfrågan på produkter som bevarar och skyddar det vi redan äger ökar. Sedan starten 1990 har MrCAP varit ledande i branschen. Vi arbetar dynamiskt med att varje bil ska hålla så hög kvalitet som möjligt, både exteriört och interiört, oavsett fabrikat. En behandling hos MrCAP bidrar till att bevara bilen och reducera negativ miljöpåverkan. Bland annat tack vare ett minskat behov av rengöring av bilen.

En behandling hos oss leder till förbättrade bilekonomi, ökad kvalitetsupplevelse och större körglädje. Likafullt anser många av våra kunder att det största vinsten är att få köra hem i en ny bil, även om den inte är det. En känsla som inte bör underskattas!

Specialerbjudande till dig som är medlem hittar du här>>