SGDF Mini Tour

SGDF Mini Tour är öppen för flickor och pojkar födda 2003 eller senare, dvs 16 år eller yngre. Lägsta hcp gräns för att delta är 18,5, dvs hcp grupp 4 och högre. Samtliga 3 klasser spelar 9 hål poängbogey med handicap från röd tee.
Handicap-gränser
• Klass 1 flickor och klass 2 pojkar Hcp grupp 4 och 5 (Hcp 18,5-36)
• Klass 3 gemensam för både flickor & pojkar Hcp grupp 6 (Hcp 37-54)