Lokala regler KDrGK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala Regler.

De lokala reglerna gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Out of bounds, Regel 18.2

Out of bounds definieras av vita pinnar, staketstolpar och/eller vita linjer.

Pliktområden, Regel 17

a. Gränsen för den omarkerade delen av pliktområdet vid 4:ans green går vid gräskanten.

b. Den del av pliktområdet som går bakom greenen på hål 1 och tee för hål 2 är oändligt.

c. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 18.3 på hål 18.

Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i pliktområdet får spelaren spela en provisorisk boll enligt något av de alternativ som gäller i Regel 17.1d(1), slag och distans, eller i Regel 17.1d(2), flagglinjen.

Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 18.3.

Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de tre minuter som tillåts för sökandet eller det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

Greener, Regel 13

a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när boll spelats från green av misstag träffar:

  • Spelaren,
  • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller,
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Onormala banförhållanden, Regel 16.1

a. Mark under arbete

1) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

2) Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas sm mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

4) Stora eller hårda myrstackar är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

5) Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är MUA.

b. Oflyttbart tillverkat föremål

1) Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

2) Alla runda avståndsplattor som markerar avståndet till framkant av green.

3) De svarta pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green.

c. Organiska delar av banan

1) Gröna konstgräsmattor.

Drottningholm den 22 mars 2021
Tävlingskommittén

Lokala tävlingsregler KDrGK

Övningsspel på Lilla Banan, Övningsgreenen vid första tee samt Övningsområdet till vänster om 17:e green.

Före en slagspelstävling på 18-hålsbanan samt även mellan ronderna i en slagspelstävling över två eller flera ronder är spel tillåtet såväl på Lilla Banan som på och mot Övningsgreenen vid första tee och på och mot Övningsområdet till vänster om 17:e green.